Wyniki konkursu działaj lokalnie 2020

W dniach 28.05.2020 r. oraz 04.06.2020 r. odbyły się posiedzenia Komisji Grantowej Programu Działaj Lokalnie.

W załączeniu lista rankingowa. Wszystkie wnioski rekomendowane do dofinansowania zostały skierowane do poprawy.

Każdy wnioskodawca otrzyma informację o zakresie koniecznych do wprowadzenia zmian ustalonych przez Komisję, wymaganych przed podpisaniem umowy.

Notatka z pracy Komisji Działaj Lokalnie w 2020 r.

Lista rankingowa Konkursu"Działaj Lokalnie 2020"

Programy PAFW

dl programy