Podpisywanie umów Działaj Lokalnie rozpoczęte!

 Miło nam poinformować, że dnia 15.06.2020 roku Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór ropoczęło podpisywanie umów na projekty w programie Działaj Lokalnie! 

Przypominamy, że „Działaj Lokalnie” to program PAFW realizowany przez ARFP i ODL, który ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego i przyczynianie się do budowania kapitału społecznego.

Programy PAFW

dl programy