Spacery Muzyczne ze Szklarkami

 31.07.2020 r. rozpoczęły się Spacery Muzyczne po Piechowicach w wykonaniu zespołu Szklarki. 

"I tak punktualnie o 10.00 na terenie Huty Julia przy zachowaniu rygorów sanitarnych zespół zaśpiewał mini koncert, który spotkał się z życzliwym i pełnym uśmiechu odbiorem wśród turystów i pracowników huty.

Zaplanowane w okresie wakacyjnym 6 spacerów muzycznych zostanie zrealizowanych na terenie Piechowic w ramach projektu pn. "SZKLARKI MIESZKAŃCOM" współfinansowanego ze środków programu "Działaj Lokalnie" Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie LGD Partnerstwo Duch Gór."

 

Filmik.

Programy PAFW

dl programy