Potrzebne budki lęgowe dla ptaków

"Mimo trudnego dla wszystkich pandemicznego czasu, kontynuujemy realizację projektu pn. "Integracja i aktywność społeczna wokół skweru przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach". W ramach projektu zakupiliśmy min. sadzonki kwiatów i krzewów (które zostały już wkopane na skwerze), zakupione też zostały budki lęgowe dla ptaszków.

Jeśli mają Państwo w domach stare budki lęgowe lub karmniki, to my je z chęcią przygarniemy, pomalujemy, a potem zainstalujemy w pobliżu GOK'u."


Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie”, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie LGD Partnerstwo Ducha Gór. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie "Senior" z Mysłakowic.

Programy PAFW

dl programy