NABÓR 3/2017 Inwestycje w infrastrukturę

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na Infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną, kulturalną

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2017 z dnia 18.08.2017 r. pobierz

Zakres tematyczny naboru:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia MRiRW z  24 września 2015 r.)