"Międzynarodowa współpraca się opłaca"

Szanowni Państwo,
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi, dotyczącymi  pierwszego tego rodzaju projektu grantowego w Polsce, który jest  i wyjątkową szansą dla wielu podmiotów na transfer dobrych praktyk, wymianę know-how oraz wyrównywanie szans.Projekt przyczynia się do realizacji celów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Read more

Spotkanie lokalnych producentów

W dniu 10. października 2018 r. odbyło się spotkanie organizacyjne lokalnych producentów zrzeszonych pod znakiem Karkonoskiej Marki Lokalnej Skarby Ducha Gór. Spotkanie dotyczyło organizacji wyjazdu naszych producentów na jarmark Bożonarodzeniowy do Monschau.

Read more